Våra barn och barnbarn

”Njursvikt & Barn” är temat för Världsnjurdagen den 10 mars 2016. Över hela välden kommer då föräldrar, beslutsfattare och allmänhet att uppmärksammas på betydelsen av att tidigt upptäcka och behandla små barns och ungdomars njurproblem. Det kan röra sig om akut njursvikt, om ärftliga njursjukdomar, om medfödda missbildningar och om möjligheten att tidigt upptäcka tecken som på sikt kan leda till njursjukdom. Viktiga frågor i hela världen. Och även för oss här i Sverige.

Vi som redan har drabbats av njursvikt – och som är föräldrar – har anledning att tänka på våra egna barn och barnbarn och deras hälsa. När vår egen njursvikt upptäcktes fick vi alla svara på frågan om det hade varit någon annan i släkten som hade haft njursvikt. Vi fick också frågor om någon i släkten hade haft högt blodtryck eller diabetes eller någon annan så kallad riskfaktor för njursvikt. De här frågorna kommer vi ihåg och vi förstod då att det kan finnas samband inom familjen även när det gäller hur friska eller sjuka vi är. Vissa njursjukdomar är eller kan vara ärftliga till exempel. Och utan att det finns ett direkt samband kan vissa sjukdomar vara vanligare i vissa familjer än i andra, sjukdomar som i sin tur kan leda till njursvikt.

Eftersom du och jag har fått njursvikt är det nu våra barn och barnbarn och kanske barnbarnsbarn som har eller kan löpa en större risk än genomsnittet att också få njursvikt. Det känns inte så bra. Därför har vi ett ansvar som föräldrar att berätta för våra barn om riskerna och – framför allt – att berätta om vad de kan göra själva för att minska riskerna. Under fliken ”Minska riskerna” på den här hemsidan kan du – och dina barn – läsa mer om vad de kan göra för att öka sina chanser att hålla sig friska, länge. Och det gäller oavsett hur gamla dina barn är.

Det handlar mycket om att undvika högt blodtryck, diabetes, rökning och fetma och att äta, dricka och leva sunt. Och speciellt för våra barn och barnbarn handlar det också om att då och då (låta) hälsokontrollera sig – även när de känner sig friska.

 Per Åke