Föreläsningar

Föreläsningar för professionella

Som vårdgivare och patientutbildare (tidigare tandläkare) lärde jag mig för länge sedan betydelsen av en nära samverkan med patienterna för att nå bra resultat. Nyckeln till framgång var och är en medveten vuxen-vuxen-relation, ett reellt partnerskap mellan vårdare och patient.

Mina föreläsningar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal handlar därför ofta om patienten som nyckelperson och medspelare i teamet, om patientutbildning, om partnerskap, om patientens perspektiv. En vanlig rubrik är:

”Patienten som Partner – vägen till framgång.”

Föreläsningar för patienter och närstående

Som vårdtagare har jag fått chansen att  uppleva den kroniska patientens perspektiv på vård och behandling. Det handlar om patientens roll i partnerskap med vården och våra möjligheter att själva påverka resultatet.

Mina föreläsningar för patienter och deras närstående handlar mycket om allt vi kan göra själva för att försöka ta kontrollen över våra sjukdomar, våra kroppar och våra liv. Vanliga rubriker är:

”Allt du kan göra själv för att bromsa din njursvikt”

”Allt du kan göra själv för att bli och att vara transplanterad”

Läs mer om Per Åke Zillén på sidan ”Om NjurSamverkan”.

!