Cirklar2Patienten i mitten

Det är oss det handlar om.

I vårdteamet, vårt ”BORTA-lag”, är vi nyckelpersoner och medspelare – i partnerskap med läkare, sjuksköterskor, dietister och andra proffs.

I ”HEMMA-laget” samverkar vi med våra närmaste om allt som är viktigt i våra liv – och om vården av oss själva.

Med dubbel NjurSamverkan når vi bästa möjliga resultat.

Per Åke Zillén.

Per Åke Zillén.

Per Åke Zillen njurtransplanterades 2008 och ägnade en stor del av sitt liv efter det till att skriva, föreläsa och debattera om sjukvård i allmänhet och njurvård i synnerhet. Per Åke Zillén avled i januari 2020.

Allt material på hemsidan har granskats av både professionella och patienter.

Böcker om njursvikt och transplantation

NjurvardBOK

En njurvård alla vinner på
Det här är en liten bok som kom ut 2010 och som handlar om bland annat förebyggande, egenvård, patientutbildning i olika former och ett urval av mina ”Per Åkes krönikor” i tidningen Dialäsen.

Beställ boken på www.dialasen.com.

OmslagBromsa

Allt du kan göra själv för att
BROMSA DIN NJURSVIKT
Läs eller beställ boken på den här sidan.

OmslagEgenNjure

Allt du kan göra själv för
EN EGEN NJURE IGEN
Läs eller beställ boken på den här sidan.

Föreläsningar

Jag har hållit utbildningar och föreläsningar under hela mitt yrkesliv och runt om i stora delar av världen.
Läs mer om föreläsningar för både professionella vårdgivare samt för patienter och närstående på den här sidan.

Min sjuk- och friskhistoria

NjurfunktionUnder de första femtio åren av mitt liv var det inget fel på mina njurar. Jag var fullt frisk, det var beskedet jag fick vid mina årliga hälsokontroller. Sen flyttade jag till England och eftersom jag var så frisk – och samtidigt så korkad – ordnade jag inte fortsatta hälsokontroller för mig där. Stort misstag.

Tio år senare hade jag förlorat nästan hela min njurfunktion och dessutom hade jag en elak cancer på min ena njure. Tumören och njuren togs bort och jag hade bara 10 % kvar av min njurfunktion. Jag förbereddes för dialys.

Men jag började inte i dialys. I de fem år jag måste vänta för att vara säker på att min cancer inte hade spridit sig kunde jag klara mig med 10 % njurfunktion tyckte jag. Ingen trodde riktigt på att det skulle vara möjligt.

”Vad kan jag göra själv?”, frågade jag. Och några år senare kunde jag sammanfatta svaren på den frågan i handboken ”Allt du kan göra själv för att BROMSA DIN NJURSVIKT”. Läs eller beställ boken på den här sidan.

Jag gjorde som det står i handboken. Jag tog mina mediciner, jag ändrade mina matvanor och jag levde ett friskt liv – med stort stöd av både de professionella på njurkliniken och mina närmaste. Och det fantastiska hände att min njurfunktion höll sig kring 10 % i mer än fem år. Ingen dialys. Sen började min tappra kvarvarande njure tröttna ännu lite mer.

Lyckligtvis kunde inga nya tumörer upptäckas, jag gick igenom undersökningarna och bedömdes som en god kandidat för transplantation. Vi fann ingen levande donator som passade, jag sattes upp på väntelistan och blev 2008 transplanterad. Sedan dess har jag haft och har en stadig och tillräcklig njurfunktion för ett gott liv.

Med den erfarenheten kunde jag sammanställa nästa handbok med titeln ”Allt du kan göra själv för EN EGEN NJURE IGEN”. Läs eller beställ boken på den här sidan.

Till toppen på sidan