Njurhälsa för alla

WorldKidneyDayDrick mer vatten. Kolla ditt blodtryck. Kolla din njurfunktion. Det är tre av de tips för att hålla sina njurar friska, som presenteras under temat ”Kidney Health for All” vid 2015 års Världsnjurdag.

Att alla skulle kunna ha friska njurar hela livet, är förstås en önskedröm för var och en av oss och en vision för professionerna inom njurvården. Denna, liksom alla andra visioner, är per definition ouppnåelig, annars skulle den inte vara en vision, men den anger tydligt den önskvärda inriktningen av såväl forskning, utveckling som praktisk organisation av en hälsoinriktad vård.

Hälso- och sjukvårdens traditionella uppdrag att lindra, om möjligt bota och alltid trösta gäller naturligtvis fortfarande, liksom att de svårast sjuka ska prioriteras. Detta är speciellt viktigt inom njurvården, då allvarlig njursjukdom innebär direkt livsfara och då behandlingen därför är livsuppehållande.

I tillägg till sjukvårdens traditionella roll bär temat ”njurhälsa för alla” på ett helt annat budskap, en annan möjlighet, nämligen att förebygga och på sätt undvika (riskerna för) njursjukdom. Även detta är speciellt viktigt inom njurvården, då möjligheten att ”bota” än så länge inte finns.

Patientens eget engagemang och ansvarstagande för sin del av behandlingen – i ett nära partnerskap med de professionella – är viktigt och ofta avgörande för resultatet inom njursjukvården. Detta gäller i än högre grad för förebyggande av njursjukdom, som nästan uteslutande bygger på individernas egna initiativ och hälsoinriktning.

Här är de åtta konkreta tipsen för att (göra sitt bästa för att) undvika njursjukdom, som Världsnjurdagen nu erbjuder alla medborgare i alla länder:

  1. Var aktiv och håll dig i form. Det är bra för själen och bra för hela kroppen. Det hjälper dig att hålla blodtrycket normalt och vikten under kontroll.
  2. Kontrollera ditt blodsocker. Om blodsockret är för högt kan det leda till diabetes och mer än var tredje individ med diabetes får också njursvikt.
  3. Kontrollera ditt blodtryck, som normalt bör ligga på 130/80 eller lägre. Ett högt blodtryck kan leda till både njursvikt och hjärt-kärl-sjukdomar.
  4. Ät hälsosam mat. Använd färska råvaror, laga maten själv, undvik hel- och halvfabrikat. Salta mindre och inget extra.
  5. Drick ordentligt med vatten. 1,5 – 2 liter per dag hjälper njurarna i deras viktiga arbete med att rena blodet.
  6. Rök inte. Vid rökning minskar blodflödet i alla små blodkärl i njurarna, vilket försvårar deras arbete. Risken för njurcancer är 50 % högre för rökare.
  7. Var försiktig med läkemedel (även receptfria). Många läkemedel har en negativ inverkan på njurarna, speciellt om de används under lång tid.
  8. Kontrollera din njurfunktion. Detta är speciellt viktigt för alla som har diabetes och/eller för högt blodtryck, för överviktiga och för dem som har njursjukdom i familjen.

Mycket kan man göra själv, testerna behöver man hjälp med. Ju mer man kan och orkar följa råden, desto lägre risk för sjukdom, desto bättre förutsättningar för ett friskt liv. Risken blir dock aldrig noll, då själva livet aldrig är helt riskfritt.

Per Åke

Publicerad också i Dialäsen nummer 1/15.