Allt du kan göra själv för att

BROMSA DIN NJURSVIKT

BromsaNjursvikt innebär att njurarna fungerar allt sämre, från 100 procents funktion och nedåt. Om njursvikten inte upptäcks eller om inget görs, då fortsätter försämringen av njurarnas funktion ner mot noll (den streckade röda linjen).

Om njursvikten upptäcks (vid den gula pilen) och behandling i form av bromsande läkemedel, bromsande njursviktskost och ett hälsoinriktat liv sätts in, då kan försämringen bromsas (den prickade röda linjen) och man vinner tid.

I allra bästa fall kan njursvikten bromsas ännu bättre (den gröna streckade linjen), kanske till och med så att dialys eller transplantation kan undvikas – länge.

Fördelarna med att bromsa är bland annat:

  • OmslagBromsaAtt man mår bättre genom att de värsta symtomen dämpas.
  • Att man vinner tid i frihet och med relativ hälsa.
  • Att man får tid att förbereda sig för transplantation
  • Att man får tid att i bästa fall hitta en Levande Donator
  • Att man i bästa fall hinner transplanteras innan den egna funktionen tar slut

Läs handboken!

Vad man kan göra själv för att i bästa fall uppnå allt detta kan du läsa om i handboken BROMSA DIN NJURSVIKT.

Läs boken här!

 


Ett tryckt exemplar utan kostnad!

Ett tryckt pappersexemplar av handboken kan du få utan kostnad genom att skicka ett mail till Otsuka Pharma Scandinavia AB – info@otsuka.se.
OBS: Ange namn, adress och antal exemplar i mailet.

Mer information om cystnjurar kan du hitta på www.cystnjure.se