Njurhälsa för alla
Drick mer vatten. Kolla ditt blodtryck. Kolla din njurfunktion. Det är tre av de tips för att hålla sina njurar friska, som presenteras under temat ”Kidney Health for All” vid 2015 års Världsnjurdag.

Att alla skulle kunna ha friska njurar hela livet, är förstås en önskedröm för var och en av oss och en […]